Kuinka sinä hankit tietoa ja teet päätöksiä? Testaa MBTI:n persoonallisuustyyppisi!

Jatkeena tekstille Big Five -persoonallisuuspiirremallista esittelen tällä kertaa Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorin (MBTI), joka on toinen tunnetuimmista persoonallisuudenpiirteitä kuvaavista malleista.

Näiden kahden mallin teoriapohja on merkittävästi toisistaan poikkeava, mutta käytännön tasolla ero ei näyttäydy niin suurena. Lyhyesti esitettynä teoreettinen ero on se, että Big Five -malli nojaa kielen ja universaalien persoonallisuudenpiirteiden yhteyttä korostavaan hypoteesiin ja perustaa johtopäätöksensä yksilön varsinaisen käyttäytymisen pohjalle. MBTI taas perustuu kognitiiviseen teoriaan ja siten painottaa yksilön kognitiivisia toimintoja kuten ajattelu-, päätöksenteko- ja tiedonhankintatapoja. MBTI-testi nauttii suosiosta erityisesti konsultti- ja koulutusympäristössä, kun taas Big Five saa akateemiselta maailmassa laajempaa kannatusta. Usein piirremalleja käytetään myös limittäin toistensa tukena.

MBTI:n neljä piirreulottuvuutta

MBTI on  Katherine Cook Briggsin ja Isabela Briggs Myersin yhdessä Carl Jungin persoonallisuuspiirteiden kuvausten pohjalta kehittämä malli, jossa on neljä piirreulottuvuutta. Piirreulottuvuuksille sijoittuvien mieltymysten pohjalta ihmiset jaetaan 16 erilaiseen persoonallisuustyyppiin. Kuhunkin 16 persoonallisuustyyppiin liittyy oma luonneprofiilinsa, joka kuvailee kyseiselle persoonallisuustyypille ominasta käyttäytymistä ja päätöksentekoa.

Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori MBTI testi

MBTI:in neljä piirreulottuvuutta ovat ekstravertti-introvertti, tosiasiallinen-intuitiivinen, ajatteleva-tunteva ja harkitseva-spontaani. Suurimmalla osalla ihmisistä on persoonassaan molempien ulottuvuuksien ominaisuuksia: harva on esimerkiksi niin vahvasti harkitseva, ettei ole ollenkaan spontaani. Useimmilla kuitenkin jompi kumpi ulottuvuuden puoli on toista vahvempi.

  • E, ekstravertti (Extraversion) – I, intovertti (Introversion)

E-I-ulottuvuus kuvaa yksilön energian suuntaamista ja asennetta ympäristöön. Ekstravertti on kiinnostuneempi ihmisten ja asioiden ulkomaailmasta, kun taas introvertin asenteessa ympäristöön korostuu sisäisen maailman ja ajatusten merkitys. Ekstravertti saa energiaa toisten ihmisten seurasta, kun taas introvertti ammentaa sitä yksinolosta. Monelle yllätyksenä tulee, että puheliaskin yksilö voi MBTI:n mukaan olla enemmän introvertti, jos akut latautuvat parhaiten yksin ollessa.

  • S, tosiasiallinen (Sensing) – N, intuitiivinen (iNtuition)

S-N-ulottuvuus kuvaa yksilön tiedon hankkimisen tapaa. Tosiasiallinen (S) keskittyy mieluummin faktoihin, käytännön asioihin ja nykyhetkeen. Intuitiivinen (N) sitä vastoin näkee mahdollisuuksia ja asioiden yhteyksiä ja painottaa tiedonhankinnassaan tulevaisuutta ja kokonaiskuvaa.

  • T, ajatteleva (Thinking) – F, tunteva (Feeling)

T-F-ulottuvuus kuvaa yksilön päätöksenteon perusteita. Ajatteleva (T) tekee päätöksensä järjen, logiikan ja objektiivisen analyysin kautta. Tunteva (F) taas painottaa henkilökohtaisia arvojaan ja tunteitaan päätöksenteossa. Ajatteleva on usein taipuvainen suuntautumaan tehtävään, kun taas tunteva suuntautuu enemmän ihmisiin.

  • J, harkitseva (Judgement) – P, spontaani (Perception)

J-P-ulottuvuus kuvaa yksilön elämäntyyliä. Järjestelmällinen (J) nauttii todennäköisemmin enemmän suunnitteluun ja organisointiin perustuvasta elämäntavasta ja haluaa saada asiat ratkaistua. Spontaania (P) taas viehättää joustava, sopeutuva ja spontaani elämänrytmi ja hän haluaa olla avoin yllätyksille ja kokemuksille.

MBTI-testi antaa tuloksenaan nelikirjaimisen kirjainyhdistelmän, joka kuvaa yksilön mieltymyksiä suhteessa neljään ulottuvuuteen ja tämän yhdistelmän pohjalta muodostaa yhden, piirteiden yhteistoimintaa kuvaavan persoonallisuustyypin. Esimerkiksi oma tyyppini on ENFP (ekstravertti, intuitiivinen, tunteva, spontaani), joka luonneprofiileissa kulkee muun muassa otsikoilla vaikuttaja, kampanjoija, innostaja ja kannustaja.

MBTI työelämässä ja työnhaussa

Omaan persoonallisuuskuvaukseensa tutustuminen on muun muassa työnhakua ajatellen hyvä pohjamateriaali omien vahvuuksiensa ja kehityskohteidensa pohtimiseen ja arviointiin. Lisäksi erilaisten persoonallisuustyyppien tunnistaminen antaa välineitä ymmärtää sekä omia että muiden ajattelutapoja ja käytöstä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Persoonallisuuskuvaukset ovat myös hyvä pohja ryhmädynamiikan analysoinnille. Liian tosissaan luonnekuvauksia ei kuitenkaan kannata ottaa, mistä kirjoitan lisää myöhemmin.

MBTI-persoonallisuustyyppitestin voit tehdä esimerkiksi täällä englanniksi ja täällä suomeksi (Duunitorin testi ei ole virallinen MBTI-testi, mutta perustuu siihen ja kysyy mielestäni tarpeeksi vastaavia kysymyksiä). Molemmat testit antavat kuvauksen testin tekijää vastaavasta persoonallisuustyypistä, mutta netin hakukoneilla kirjainyhdistelmää etsimällä löytää myös kattavampiakin selostuksia.

Kiinnostavaa, eikö?

Mikä sinun MBTI-persoonallisyystyyppisi on? Tunnistitko itsesi? Miltä osin kyllä ja miltä osin et?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s